రేర్ కేస్.. కడుపులో ముళ్ల గుత్తి..!

రేర్ కేస్.. కడుపులో ముళ్ల గుత్తి..!

చేపలను పట్టడమే కాదు. వాట్ని తినడం కూడా ఓ ఆర్టే. అది అందరికీ...

 March 12, 2018

మనసు లేని నాయకుల్లారా..? మా రైతన్న కాళ్లు చూడండి..!

మనసు లేని నాయకుల్లారా..? మా రైతన్న కాళ్లు చూడండి..!

ముందూ వెనక ఓ పది కార్లు. వాట్లో ఏసీ వేసుకుని...కాలుమీద కాలేసుకుని...జనం సొమ్ము...

 March 12, 2018

కిడ్నీల రాళ్లొస్తున్నయట..! జర నీళ్లెక్కువ తాగుర్రి..! తాగపోతే మీ కర్మ..!!

కిడ్నీల రాళ్లొస్తున్నయట..! జర నీళ్లెక్కువ తాగుర్రి..! తాగపోతే మీ కర్మ..!!

చెప్తె వింటమా మనం. అస్సలినం. డాక్టర్లు నెత్తినోరు కొట్కొని చెప్తరు. అరే...రోజులు నాలుగైదు...

 March 10, 2018

కాంగ్రెస్కు దీదీ బంపరాఫర్..! అయ్యయ్యో..మరి కేసీఆర్ ఫ్రంట్ పరిస్థితీ..!!

కాంగ్రెస్కు దీదీ బంపరాఫర్..! అయ్యయ్యో..మరి కేసీఆర్ ఫ్రంట్ పరిస్థితీ..!!

“చంద్రశేఖర్ తమ్ముడూ...నీ ఆలోచన బాగుంది. ఈకాన్నుంచి నువ్వేదంటే అదే. తొందరలోపలే అందరం కూర్చోని...

 March 10, 2018


@all rights reserved: MBS PVT LTD.